प्रदेश सरकार

भुमि व्यवस्था ,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

प्रदेश नं. ५, रुपन्देही ,नेपाल

सूचना

Attached Documents
Title upload Time Type View Download
प्राेटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रवर्द्धन कार्यक्रम हाईटेक मात्र विस्तृत सूचना 3 हप्ता पहिले
03 Sep 2020 - 15:59:44
jpg View Download
प्राेटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रवर्द्धन कार्यक्रम हाईटेक मात्र विस्तृत सूचना 3 हप्ता पहिले
03 Sep 2020 - 15:58:18
jpg View Download
प्राेटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रवर्द्धन कार्यक्रम हाईटेक मात्र 3 हप्ता पहिले
03 Sep 2020 - 15:57:06
jpg View Download
जानकारी सम्बनधमा 2 महिना पहिले
12 Jul 2020 - 12:21:46
jpeg View Download
प्रतिफलमा आधारित अनुदानकाे म्याद थप गरिएकाे बारे 3 महिना पहिले
10 Jun 2020 - 14:51:28
jpg View Download
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा 6 महिना पहिले
17 Mar 2020 - 15:04:39
jpg View Download
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा 6 महिना पहिले
13 Mar 2020 - 12:04:37
jpg View Download
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा 6 महिना पहिले
13 Mar 2020 - 11:41:36
jpg View Download
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा 6 महिना पहिले
13 Mar 2020 - 11:40:09
jpg View Download
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा 6 महिना पहिले
13 Mar 2020 - 11:21:53
jpg View Download
कृषि विकास निर्देशनालय, रुपन्देहीको मिति २०७६/११/२१ को प्राङ्गारिक मलमा अनुदान सम्बन्धी सूचना 6 महिना पहिले
04 Mar 2020 - 15:08:40
jpg View Download
कृषि विकास निर्देशनालय, रुपन्देहीको मिति २०७६/११/१९ को अनुदान सम्बन्धी पु:न सूचना 6 महिना पहिले
03 Mar 2020 - 15:09:40
jpg View Download
कृषि विकास निर्देशनालयकाे अनुदान सम्बन्धी मिति 2०76/11/16 काेे सूचना 6 महिना पहिले
02 Mar 2020 - 09:18:03
jpeg View Download
कृषि विकास निर्देशनालय, रुपन्देहीको २०७६/१०/०४ मा प्रकाशित सुचना 8 महिना पहिले
29 Jan 2020 - 10:56:33
jpg View Download
सूचना सच्चाइएको बारे 8 महिना पहिले
22 Jan 2020 - 20:22:06
jpg View Download
खाद्यान्न भण्डार घर निर्माण कार्यक्रमका आवश्यक फर्मेटहरु 8 महिना पहिले
22 Jan 2020 - 20:21:36
docx View Download
जैविक तथा वानस्पतिक विषादी उत्पादन कार्यक्रमका आवश्यक फर्मेटहरु 8 महिना पहिले
22 Jan 2020 - 20:20:58
docx View Download
प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा उपयोग प्रवर्द्धन कार्यक्रमका आवश्यक फर्मेट 8 महिना पहिले
22 Jan 2020 - 20:20:20
docx View Download
बीउ भण्डारण गृह (बीउ वैंक) स्थापना तथा सुधार कार्यक्रमका आवश्यक फर्मेट 8 महिना पहिले
22 Jan 2020 - 20:19:55
docx View Download
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रमको आवश्यक फर्मेटहरु 8 महिना पहिले
22 Jan 2020 - 20:17:58
docx View Download
कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर निर्माण तथा सञ्‍चालनका लागि अनुदान कार्यक्रमको आवश्यक फर्मेटहरु 8 महिना पहिले
22 Jan 2020 - 20:17:01
docx View Download
आरन व्यवस्थापन अनुदान आवश्यक फर्मेटहरु 8 महिना पहिले
22 Jan 2020 - 20:16:15
docx View Download
कृषि उपज ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग तथा लेबलिङको लागि अनुदान सहयोग कार्यक्रमको आवश्यक फर्मेट 8 महिना पहिले
22 Jan 2020 - 20:14:46
docx View Download
कृषि विकास निर्देशनालय, रुपन्देहीको २०७६/१०/०७ मा प्रकाशित सुचना 8 महिना पहिले
21 Jan 2020 - 13:00:41
jpg View Download
कृषि उपजमा ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग र लेब्लिङ्ग कार्यक्रमको लागि आवश्यक फर्मेट 8 महिना पहिले
19 Jan 2020 - 13:20:19
docx View Download
च्याउ ग्राम स्थापना कार्यक्रम सम्बन्धी आवश्यक फर्मेट 8 महिना पहिले
19 Jan 2020 - 13:14:17
docx View Download
प्रोटेक्टेड हटिकल्चर प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्बन्धी आवश्यक फर्मेटहरु 8 महिना पहिले
19 Jan 2020 - 13:08:00
docx View Download
कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ्गको मिसन कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सुचना 9 महिना पहिले
15 Dec 2019 - 11:17:18
pdf View Download
कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ्गको कृषि विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सुचना 10 महिना पहिले
27 Nov 2019 - 10:33:03
pdf View Download
कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ्गको पकेट ब्लकको प्रस्तावना आह्वानको सूचना 10 महिना पहिले
11 Nov 2019 - 12:03:02
pdf View Download