प्रदेश सरकार

भुमि व्यवस्था ,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

प्रदेश नं. ५, रुपन्देही ,नेपाल

S.N File Name Size Type File Download
1 वर्ष ४३ बैशाख–जेठ २०६३ अङ्क १ 655.72KB application/pdf baishakha_Jestha_2063-46939.pdf Click Here
2 वर्ष ४३ कार्तिक-मंसिर २०६३ अङ्क ४ 526.79KB application/pdf karti_mmangsir_2063-57060.pdf Click Here
3 वर्ष ४३ फागुन–चैत्र २०६३ अङ्क ६ 30.77MB application/pdf Phalgun chaitra63-27311.pdf Click Here
4 वर्ष ४३ फागुन–चैत्र २०६२ अङ्क ६ 547.11KB application/pdf phagun_chaitra_2062-49716.pdf Click Here
5 वर्ष ४६ असार–साउन २०६६,अङ्क २ 19.65MB application/pdf Asar- Shrawan Krishi- Bi- monthlly 2065-75283.pdf Click Here
6 वर्ष ४५ कार्तिक-मंसीर २०६५, अङ्क ४ 13.23MB application/pdf Kartik- mansir Bi- monthlly 2065-87870.pdf Click Here
7 Baishak-jestha Bi-monthly 2066 5.11MB application/pdf Baishak- Jestha Bi- monthlly 2066-69707.pdf Click Here
8 Falgun-Chaitra-2066 77.36KB application/pdf Falgun-Chaitra-2066-89742.pdf Click Here
9 Baisak jestha 2068 1.33MB application/pdf baisak jestha 2068-46274.pdf Click Here
10 Bhandra aswin 2069 magazine 14.71MB application/pdf Bhadra Aswin 2069 magazine-18867.pdf Click Here
11 Kartik mangsir 2069 magazine 7.44MB application/pdf Kartik Mangsir 2069 magazine-68448.pdf Click Here
12 Poush Magh 2069 magazine 10.16MB application/pdf Poush Magh 2069 magazine-16590.pdf Click Here
13 Falgun Chaitra 2069 magazine 8.31MB application/pdf Falgun Chaitra 2069 magazine-60978.pdf Click Here
14 Baisakh jestha 2070 magazine 9.64MB application/pdf Baisakh Jestha 2070 magazine-31271.pdf Click Here
15 agrimagazine_ashar 884.71KB application/pdf agrimagazine_ashar-79900.pdf Click Here
16 agrimagazine_asoj 721.36KB application/pdf agrimagazine_asoj-38953.pdf Click Here
17 agrimagazine_magh 8.00MB application/pdf agrimagazine_magh-87934.pdf Click Here
18 agarmagazine_mangsir 691.29KB application/pdf agrimagazine_mangsir-22595.pdf Click Here
19 Ashar Shawan 6.94MB application/pdf Ashar Shawan-16829.pdf Click Here
20 Bhadra Ashwin 5.68MB application/pdf Bhadra Ashwin-94013.pdf Click Here
21 Bhadra-Aswin Krishi book 7.19MB application/pdf Bhadra- Aswin Krishi book final .ps-20914.pdf Click Here
22 Magazine Ashad Shrawan 3.48MB application/pdf Magazine Ashad Shrawan Final-52426.pdf Click Here
23 Magazine Baisakh Jestha 1.62MB application/pdf Magazine Baisakh Jestha Full Final-97107.pdf Click Here
24 Magazine bhadra Aswin 2.96MB application/pdf Magazine Bhadra Aswin Final-58030.pdf Click Here
25 Magazine Falgun Chaitra 1.30MB application/pdf Magazine Falgun Chaitra Full Final-97284.pdf Click Here
26 Magazine Kartik Mangsir 4.24MB application/pdf Magazine Kartik Mangsir Final-26693.pdf Click Here
27 Magazine Poush Magh 2.20MB application/pdf Magazine Poush Magh Final-77820.pdf Click Here
S.N File Name Size Type File Download
1 कृषि डायरी २०७५ 1.74MB application/pdf Krishi Diary 2075 Final-31546.pdf Click Here
2 कृषि डायरी २०७६ 2.90MB application/pdf agriculture duary-2076-46662.pdf Click Here
S.N File Name Size Type File Download
1 Krishi weekly 4 1.19MB application/pdf krishi weekly 4, 2071-5-29 final-53985.pdf Click Here
2 krishi weekly 9 1.66MB application/pdf krishi weekly 9, 2071-7-16-38985.pdf Click Here
3 krishi weekly 36 1.57MB application/pdf Krishi weekly 36. Pmd-36272.pdf Click Here
S.N File Name Size Type File Download
1 कार्यविधि २०७५ 476.46KB application/pdf कार्यविधि-२०७५-42222.pdf Click Here
S.N File Name Size Type File Download
1 दिगो कृषिको लागि माटोको उर्बराशक्ति व्यवस्थापन 640.00KB application/pdf Soil Fertility Management for Sustainable Agriculture 2071_Final-55068.pdf Click Here
2 धानको SRI प्रबिधी 532.90KB application/pdf SRI poster_RARS Khajura-41376.pdf Click Here
3 बढ्दो चिनीको माग र उखु खेतिको उत्पादन स्थिती 69.70KB application/pdf SUGARCANE - 5 page-95083.pdf Click Here
4 Study on National Pesticide Consumption Statistics 793.07KB application/pdf Survey Report on Pesticide 26 Oct 2014-89288.pdf Click Here
5 कृषकस्तरमा बीउ परीक्षण गर्ने तरिका 14.17MB application/pdf seed_testing-48478.pdf Click Here
6 कुखुरामा लाग्ने रानीखेत रोग, जे.टी.ए. र बुढि आमा 44.80KB application/pdf Ranikhet disease-78297.pdf Click Here
7 आलुको पुतली 110.97KB application/pdf sasankh(Aalu) 3page-42903.pdf Click Here
8 जिल्ला बीउ-बीजन आत्मनिर्भर कार्यक्रम 485.87KB application/pdf Seed Data of DISSPRO and CSPSP 2066-67 (PDF)_1465464354-96103.pdf Click Here
9 Seed_Act_1988 142.81KB application/pdf Seed_Act_1988-49208.pdf Click Here
10 बीउ बीजनको प्रयोगबाट हुने हानि नोक्सानीको क्षतिपुर्ति सम्बन्धि निर्देशिका-२०७३ 122.10KB application/pdf Seed_Compensation_directive-2073-64521.pdf Click Here
11 बीउ बीजनको अवस्था र खाध सुरक्षामा महत्व 52.47KB application/pdf seed_status_enepal-61159.pdf Click Here
12 नेपालमा रेन्बो ट्राउट माछा 88.88KB application/pdf Rainbow trout Broucher-71498.pdf Click Here
13 प्राङ्गारिक कृषि 220.13KB application/pdf organic_farming-28389.pdf Click Here
14 प्लाष्टिक मल्चिङ्ग 274.40KB application/pdf Plastic Mulching Brochure-69334.pdf Click Here
15 प्लाष्टिक ट्रे नर्सरी र धानमा पारासुटिङ्ग रोपाई बिधि 10.48MB application/pdf Plastic tray-Rice planting-80701.pdf Click Here
16 नेपालमा सुपारीको प्रशोधन 942.59KB application/pdf postharvest tech on supari-38741.pdf Click Here
17 आलुवालीमा उत्पादनोपरान्त व्यवस्थापन प्रविधि 271.40KB application/pdf potato postharvest_krishi_surendra-19200.pdf Click Here
18 आलुवालीका प्रमुख रोग र किराहरु 500.14KB application/pdf potato_disease_and_insect-75226.pdf Click Here
19 रेबिज - डा. केदार कार्की 52.47KB application/pdf Rabies-15657.pdf Click Here
20 सुन्तलाजात खेति प्रबिधि 1.50MB application/pdf Orange Agri Booklet Final-41959.pdf Click Here
21 एभोकाडो - लाभदायक फल 130.87KB application/pdf Laxmi basistha(avogaddo)-97414.pdf Click Here
22 बाली संरक्षणका स्थानीय प्रबिधिहरु 550.82KB application/pdf Local_Techniques_for_Plant_Protections_1474519768-62103.pdf Click Here
23 बगर खेति प्रबिधि 147.42KB application/pdf Madhav joshi(Soil Management and Irrigation in Bagar Kheti)-75121.pdf Click Here
24 मकैबालीका उन्नत प्रबिधिहरु 525.81KB application/pdf makai artyicale Rampur5-83934.pdf Click Here
25 च्याउ खेति प्रबिधि 593.21KB application/pdf moshroom_cultivation-38100.pdf Click Here
26 कन्ये च्याउ खेती 72.28KB application/pdf Mushroom Brouche1r-35152.pdf Click Here
27 NARC Research Highlights 2002/03-2006/07 78.27KB application/pdf NARC Res Hilights-80952.pdf Click Here
28 उन्नत लप्सी खेती 179.54KB application/pdf Lapsi booklet-57775.pdf Click Here
29 काउलीको गाँठे रोग- जे.टी.ए. र बुढि आमा 95.24KB application/pdf JTA ra Budhi ama-71418.pdf Click Here
30 खजुरा प्रबिधि संग्रह-१ 1.96MB application/pdf Khajura Parbidhi Sangraha-1-50487.pdf Click Here
31 किवीफल खेती प्रबिधि 542.47KB application/pdf Kiwi fruit production booklet-56268.pdf Click Here
32 किटनाशक बिषाधिको प्रयोगबाट उब्जिएका असरहरु 179.17KB application/pdf Krishima rasayanik kitnashak bishadiko prayogabat ubjiaka asaraharu-67867.pdf Click Here
33 सितलचिनी (सोहिजन/ Moringa) खेती जानकारी 436.31KB application/pdf Kul pd (sitalchini)-94145.pdf Click Here
34 नेपालमा काजु खेती 257.75KB application/pdf Kul pd subedi (nepal ma kaju kheti)-57858.pdf Click Here
35 नेपालमा अनार खेती प्रबिधि 252.61KB application/pdf Kul pd(pomegranate)-46292.pdf Click Here
36 बेमौसमी प्याज खेती प्रबिधि 142.19KB application/pdf Kulprasad(Off-season Onion)-16795.pdf Click Here
37 काठमाडौ रातो सलगमको जातीय गुण र खेती प्रबिधि 560.51KB application/pdf HDR Booklet Turnip-pub 2070-30262.pdf Click Here
38 अम्बा खेती प्रबिधि 407.45KB application/pdf guava_cultivation-14973.pdf Click Here
39 Green Manuring booklet 409.89KB application/pdf green manuring booklet-78030.pdf Click Here
40 कफीको असल कृषि अभ्यासहरु (GAP) 1.23MB application/pdf GAP Coffee landscape-88046.pdf Click Here
41 खुमल ज्यापु काउलीको जातीय गुण र खेती प्रबिधि 682.91KB application/pdf HDR Booklet jayapu cauli 2070-62824.pdf Click Here
42 जापानी हलुवाबेदको खेती 286.04KB application/pdf haluwabed-51505.pdf Click Here
43 स्थानीय स्तरमा माछा सुकाउने प्रबिधि 1.14MB application/pdf frish dryer technology-22880.pdf Click Here
44 कार्प र स्थानीय माछाको बहुजातीय पालन प्रबिधि 1.90MB application/pdf Fish Keeping Booklet Final-85228.pdf Click Here
45 माटोको उर्बराशक्ति व्यबस्थापन 49.51KB application/pdf Dipendra pokhrel(soil managemnt)-29967.pdf Click Here
46 जिरा खेती प्रबिधि 145.11KB application/pdf Dil bdr bista(jira kheti)-76517.pdf Click Here
47 अकबरे खुर्सानी खेती 58.06KB application/pdf Dil bd bista (akabare khursani)-91002.pdf Click Here
48 नेपालमा संरक्षण कृषि 1.25MB application/pdf Conservation_Agrictulture_of_Tikabadhur_Karki-76812.pdf Click Here
49 कफीको कांटछांट र पुनर्यौवनिकरण 179.42KB application/pdf coffee talim presentation-82120.pdf Click Here
50 च्याउ, मौरी र रेशमका कार्यालयहरु 114.10KB application/pdf CHAU & mAURI-83750.pdf Click Here
51 किवीफल जानकारी 407.29KB application/pdf Chandra Man (Kiwi for publication)-53742.pdf Click Here
52 चिनो तथा कागुनोबाट बिस्कुट, केक बनाउने प्रबिधि 1.44MB application/pdf cake biskuit from chino and kaguno-59446.pdf Click Here
53 ब्रुसेलोसिस रोग 158.64KB application/pdf Brucellosis Nep-70031.pdf Click Here
54 खाध अनुसन्धान महाशाखा परिचय 122.72KB application/pdf brouche nepali FRD-41066.pdf Click Here
55 बिषाधि ईजाजतपत्रको मापदण्ड 373.53KB application/pdf brocure_1475563011-69393.pdf Click Here
56 व्यवसायिक मेवा खेती 46.08KB application/pdf Booklet of Papaya-49659.pdf Click Here
57 छरुवा धान खेती प्रबिधि 1.46MB application/pdf booklet DSR (1)-69910.pdf Click Here
58 बर्षैभरी काँक्रो खेती गर्ने प्रविधि 648.13KB application/pdf booklet cucumber nepali-25142.pdf Click Here
59 कफी वालीमा लाग्ने मुख्य कीराहरु र तिनीहरुको एकिकृत व्यवस्थापन 697.28KB application/pdf Booklet Coffee Pest. Yubak Dhoj GC-85401.pdf Click Here
60 विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७० 454.99KB application/pdf BiShadi Bebasthapan Sambandhi Nirdeshka_1475562062-51250.pdf Click Here
61 विषादी 622.40KB application/pdf bisadika bibid pakshya_1475561966-72658.pdf Click Here
62 Pesticide imported and formulated in Nepal 838.91KB application/pdf bisadi Tthyanka_1489649891-54050.pdf Click Here
63 मानव शरिरमा बिषादीको असरका लक्षण तथा चिन्हरु 373.89KB application/pdf bisadi aasar_1475563281-16370.pdf Click Here
64 कुखुराको बर्ड फ्लु रोग 105.71KB application/pdf bird_flu_disease-42115.pdf Click Here
65 आधुनिक मौरीपालन 1.92MB application/pdf Bee Keeping Booklet Final-22078.pdf Click Here
66 मौरी गोलाको निरीक्षण 1.20MB application/pdf Bee Hive Brochure-96437.pdf Click Here
67 अदुवा खेति प्रविधिः 69.34KB application/pdf basista(JTA Ra Budi AAMA)-69003.pdf Click Here
68 केरा र आँप पकाउने बातावरण मैत्री प्रविधि 812.99KB application/pdf banana and mango Brocher -84036.pdf Click Here
69 बाली संरक्षण संदेश-२०६८ 1,005.13KB application/pdf Bali_Sanrakshan_Sandesh_Vol_17_rev_1474519791-77624.pdf Click Here
70 बाली संरक्षण संदेश- २०७२ 872.44KB application/pdf Bali Samrachan Sandesh-26_1489480937-34598.pdf Click Here
71 बाली संरक्षण संदेश-२०७१ 485.76KB application/pdf Bali Samarchan Sandesh-23_1489480788-21445.pdf Click Here
72 बाख्रा पालन 151.50KB application/pdf Article on goat farming-99894.pdf Click Here
73 पशुपंक्षीका मुख्य रोगहरु र तिनको उपचार 97.63KB application/pdf Animal Disease Broucher-53725.pdf Click Here
74 प्राङ्गारिक तरकारी उत्पादनः नेपालमा उपलब्ध प्राङ्गारिक मल र महत्व 45.33KB application/pdf Anil and Shova(Organic farming)-49179.pdf Click Here
75 अलैची खेती प्रबिधि 509.55KB application/pdf Alaichi booklet aicc_Edited-84498.pdf Click Here
76 जीवनाशक विषादी सम्बन्धि ब्यवस्था गर्न वनेको ऐन,२०४८ 96.82KB application/pdf ain ra niam_1475562784-78189.pdf Click Here
77 Agricultural Calendar 2074 AICC 1.70MB application/pdf Agricultural Calendar 2074 AICC Compressed-18665.pdf Click Here
78 Banned pesticide pumphlet 937.12KB application/pdf 6284_File_Banned pesticide pumphlet_1475563450-73272.pdf Click Here
79 अदुवा भण्डारण प्रविधि 249.53KB application/pdf 8.basista(ginger storage ) page3-73049.pdf Click Here
80 गोलभेडाको निमाटोड व्यबस्थापन:कलमी प्रबिधिबाट बेर्ना उत्पादन 174.84KB application/pdf 6.nabaraj(Tomato Grafting) 6-50214.pdf Click Here
81 जुम्ली घोडा: एक परिचय र संरक्षणको आबश्यकता 306.09KB application/pdf 2.horse leaf page 6-60371.pdf Click Here
82 मकैबालीमा संरक्षण 319.17KB application/pdf 3.makai balisanrchhan 6 page-90052.pdf Click Here
83 आँपको उन्नत खेती प्रविधि 605.55KB application/pdf 3.Mango Unicode 8 page-75495.pdf Click Here
84 नेपालमा पाईने गाईभैंसीका जातहरु 523.41KB application/pdf 4.breed of cow n buffalo 7 page-16223.pdf Click Here
85 अन्न भण्डारण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु 201.20KB application/pdf 4krishi_prabidhi_1443507244-96563.pdf Click Here
86 माछामा आई पर्ने समस्या समाधानहरु 204.56KB application/pdf machha palan samanne jankari -58419.pdf Click Here
87 National Seed Policy 1999 (2056 BS) 57.48KB application/pdf National_Seed_Policy_1999-42676.pdf Click Here
88 विभिन्न बालीका सूचित जातहरु-२०७२ 405.16KB application/pdf Notified Seed varieties from NSB 2072-97654.pdf Click Here
89 बीउ बिजनको नमुना सङ्कलन गर्ने कार्यविधि, २०७३ 167.17KB application/pdf Seed_Sampling_Techniques_guideline-2073-63416.pdf Click Here
90 Seeds Act, 2045 B.S. (1988 A.D.) 142.81KB application/pdf Seed_Act_1988-62666.pdf Click Here
91 माछाको आहारा दाना व्यवस्थापन 295.55KB application/pdf machha aaharaa-55525.pdf Click Here
92 माछामा एरिएटरको प्रकार 423.38KB application/pdf FISH-65208.pdf Click Here
93 माछाको गर्भाधान तथा बच्चा कोरल्ने तरिका 318.47KB application/pdf fish new-23842.pdf Click Here
94 माछा पालनमा एरिएसनको सिद्धान्त 313.86KB application/pdf fish fish-29118.pdf Click Here
95 माछाको प्रजनन प्रविधि 315.82KB application/pdf FISH FISH FISH-78789.pdf Click Here
96 विषादी खुद्रा विक्रेता इजाजत पत्रको लागि आवेदन पत्र 209.96KB application/pdf Application form12345_1490083736-76975.pdf Click Here
97 कृषि तथ्याङ्क पुस्तिका २०७५/७६ 1.82MB application/pdf कृषि तथ्याङ्क प्रेस प्रति- Agricultural stastistic press copy-34863.pdf Click Here
98 केरा र च्याउको लाभ लागत अध्ययन 363.55KB application/pdf Cost benefit study final-39585.pdf Click Here