प्रदेश सरकार

भुमि व्यवस्था ,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

प्रदेश नं. ५, रुपन्देही ,नेपाल

ऐन

Attached Documents
Title Size Type View Download
नेपाली संविधान २०७२ 2.30MB application/pdf View Download
The Constitution of Nepal 2072 581.95KB application/pdf View Download