प्रदेश सरकार

भुमि व्यवस्था ,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

प्रदेश नं. ५, रुपन्देही ,नेपाल

हाम्रो प्रकाशनहरु

Attached Documents
Title Size Type View Download
कृषि बुलेटिन अङ्क-१ 1.88MB application/pdf View Download
कृषि तथ्याङ्क पुस्तिका २०७५/७६ 1.82MB application/pdf View Download
लाभ लागत अध्ययन 363.55KB application/pdf View Download
कृषि कर्ममा सुधार गर्नुपर्ने केही व्यवहार र अध्यासहरु 277.83KB application/pdf View Download
प्रदेश नं ५ भित्रका स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्यरत कृषि प्रविधिकहरुको विवरण 17.81MB application/pdf View Download
चौमासिक कृषि बुलेटिन अंक २ 1.32MB application/pdf View Download
मकैमा लाग्ने अमेरिकन फौजी किरा र यसको व्यवस्थापन 946.38KB application/pdf View Download
मकैमा लाग्ने अमेरिकन फौजी किरा र यसको व्यवस्थापन 1.09MB application/pdf View Download