प्रदेश सरकार

भुमि व्यवस्था ,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

प्रदेश नं. ५, रुपन्देही ,नेपाल

Krishi Magazine

Attached Documents
Title Size Type View Download
वर्ष ४३ बैशाख–जेठ २०६३ अङ्क १ 655.72KB application/pdf View Download
वर्ष ४३ कार्तिक-मंसिर २०६३ अङ्क ४ 526.79KB application/pdf View Download
वर्ष ४३ फागुन–चैत्र २०६३ अङ्क ६ 30.77MB application/pdf View Download
वर्ष ४३ फागुन–चैत्र २०६२ अङ्क ६ 547.11KB application/pdf View Download
वर्ष ४६ असार–साउन २०६६,अङ्क २ 19.65MB application/pdf View Download
वर्ष ४५ कार्तिक-मंसीर २०६५, अङ्क ४ 13.23MB application/pdf View Download
Baishak-jestha Bi-monthly 2066 5.11MB application/pdf View Download
Falgun-Chaitra-2066 77.36KB application/pdf View Download
Baisak jestha 2068 1.33MB application/pdf View Download
Bhandra aswin 2069 magazine 14.71MB application/pdf View Download
Kartik mangsir 2069 magazine 7.44MB application/pdf View Download
Poush Magh 2069 magazine 10.16MB application/pdf View Download
Falgun Chaitra 2069 magazine 8.31MB application/pdf View Download
Baisakh jestha 2070 magazine 9.64MB application/pdf View Download
agrimagazine_ashar 884.71KB application/pdf View Download
agrimagazine_asoj 721.36KB application/pdf View Download
agrimagazine_magh 8.00MB application/pdf View Download
agarmagazine_mangsir 691.29KB application/pdf View Download
Ashar Shawan 6.94MB application/pdf View Download
Bhadra Ashwin 5.68MB application/pdf View Download